Pokažimo Nikoli da nije sam'– srednjoškolci u humanitarnoj akciji prikupili 2200 KM

Pokažimo Nikoli da nije sam'– srednjoškolci u humanitarnoj akciji prikupili 2200 KM
...je pokrenulo humanitarnu akciju ''Pokažimo Nikoli da nije sam''. Humanitarna akcija ujedinila je najveći broj odjeljenja Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića, a u akciji je prikupljeno 2200 KM.

Hvala svim učenicima naše škole i njihovim roditeljima. Hvala djelatnicima škole i svima koji su sudjelovali u ovoj humanitarnoj akciji i pokazali Nikoli da nije sam! - poručili su iz Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića.

Inače, kako bi se prikupio što veći iznos za pomoć u liječenju Nikole Raguža otvoren je i humanitarni broj u BiH: 092 890 824. Također novac je moguće i uplatiti na žiro-račun. Svi koji to žele, uplatu mogu izvršiti na ime oca Pave Raguža, s naznakom "za pomoć Nikoli Ragužu", koji ima otvoren transakcijski račun br. 3381002528926889, poziv na broj 45406134000 kod UniCredit Bank d.d.

Ili devizni račun:
SWIFT: UNCRBA22, IBAN: BA39 3381 3028 4426 3495, POZIV NA BROJ: 45406134101 na adresu Ortiješ 52.

Nije stvar u tome koliko mnogo dajemo, nego sa koliko ljubavi dajemo.
Majka Tereza

Citluk.ba