Početak godine donosi urbanizaciju Čitluku

Istog dana na sjednici Vijeća plana za izradbu regulacijskog plana BARE 1 donesena je odluka o izmjenama i dopunama odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana BARE 1.
Imenovano povjerenstvo

Odlukom o davanju na upravljanje i gospodarenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda navedeno poduzeće preuzima na sebe od 1. siječnja 2010. obvezu plaćanja svih troškova poslovanja i održavanja uređaja. Uređaj je smješten na lokaciji u Potpolju te ima zadatak pročišćavanja otpadnih voda koje potječu iz sanitarnih čvorova kuća, javnih objekata i gospodarskih objekata. Njegov značaj je velik posebice što će isušivati mulj do određenog stupnja i tako ga pretvarati u humus koji će se, po potrebi, moći koristiti u poljoprivredi. Načelnik općine Čitluk Ivo Jerkić je još polovicom listopada 2009. potpisao ugovor s Vesnom Pinjuh, ministricom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kojim je ministarstvo sa 100.000 maraka sufinanciralo nabavu i ugradnju uređaja.
Na sjednici je utemeljeno i imenovano Povjerenstvo za davanje stručne ocjene za utvrđivanje urbanističko-tehničkih i drugih uvjeta u sastavu: Ilko Prusina, Marin Barbarić, Ivan Ostojić, Branko Čilić i Boško Pehar. Odlukom o izmjenama i dopunama odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana BARE 1, kojom je odlučeno da će se produžiti rok izrade regulacijskog plana BARE 1, najkasnije do 15.  ožujka 2010.

Izložen nacrt

“Nacrt regulacijskog plana BARE 1 izložen je u ulaznom holu zgrade Općine Čitluk od 29. prosinca 2009. do 19. siječnja 2010., a javna rasprava će biti održana 20. siječnja 2010. u 12 sati u maloj dvorani KIC-a”, priopćeno je iz ureda načelnika općine Čitluk Ive Jerkića.  U priopćenju se navodi kako se s ciljem općeg interesa i s ciljem što kvalitetnijeg donošenja navedenog regulacijskog plana  i što povoljnijeg urbanističkog rješenja za stanovnike općine Čitluk, pozivaju  sve izravno zainteresirane fizičke i pravne osobe da se uključe u ovaj postupak.

Osnovni cilj regulacijskog plana


Osnovni cilj izrade regulacijskog plana je osigurati plansku izgradnju prostora temeljenu na stručnim i cjelovitim rješenjima koja se odnose na funkcionalnu organizaciju prostora, infrastrukturna rješenja, uvjete daljnje izgradnje i poboljšanja životnih uvjeta u svim segmentima. “Nacrt regulacijskog plana BARE 1 izložen je u ulaznom holu zgrade Općine Čitluk od 29. prosinca 2009. do 19. siječnja 2010., a javna rasprava će biti održana 20. siječnja 2010. u 12 sati u maloj dvorani KIC-a”, priopćeno je iz ureda načelnika općine Čitluk Ive Jerkića.  U priopćenju se navodi kako se s ciljem općeg interesa i s ciljem što kvalitetnijeg donošenja  navedenog regulacijskog plana  i što povoljnijeg urbanističkog rješenja za stanovnike općine Čitluk, pozivaju  sve izravno zainteresirane fizičke i pravne osobe da se uključe u ovaj postupak.

dnevni list