Izborna skupština Matica hrvatska Čitluk

matica hrvatska, Čitluk, matica hrvatska grude, koncert, Dani Matice hrvatske u Brotnju, Brotnjo, Čitluk, dani matice hrvatske, Grude, Dani Matice hrvatske u Brotnju, Čitluk, Čitluk, cvitak , matica hrvatska čitluk, matica hrvatska, matica hrvatska grude, dani matice hrvatske, zatvaranje, koncert, Lidija Vladić-Mandarić, matica hrvatska grude, program, matica hrvatska grude, predstavljanje knjige, Izložba, matica hrvatska, matica hrvatska grude, program, matica hrvatska čitluk, knjiga, predstavljanje, matica hrvatska grude, Uskrs, 13 Dani Matice hrvatske Grude
Na dnevnom redu nalazi se 17 točaka: 

 

1. Otvaranje Izborne skupštine i riječ predsjednika

2. Izbor radnih tjela Skupštine na prijedlog Predsjedništva MH Čitluk

     a) izbor radnog Predsjedništva

     b) izbor Provjerbenog odbora

     c) Izbornog odbora

     d) zapisniČara i ovjerovitelja zapisnika

4. PrihvaĆanje poslovnika rada Izborne skupštine

5. Pozdravni govori gostiju

6. Izvješće o radu MH Čitluk, (na www.citluk.ba -Kultura i umjetnost, MH Čitluk)

7. IzvješĆe predsjednika Nadzornog odbora i rasprava o njemu

8. Rasprava o izvješćima i donošenje odluke o prihvaćanju

9. Izbori - Kandidiranje za tjela Uprave

10. Objava rezultata izbora

11. Predstavljanje okvirnog programa za iduće razdoblje

12. Rasprava o programu

13. PrihvaĆanje programa

17. Zaključivanje sjednice

brotnjo.info