Čitluk: Odluka o dodjeli novčane pomoći studentima u akademskoj 2011./2012. godini

Studenti su dužni u roku sedam dana od dana objavljivanja ove odluke na web stranici ili oglasnoj ploči općine Čitluk dostaviti Općinskoj službi za financije brojeve tekućih računa na koje će se isplatiti novčana sredstva.

Student koji se prijavio na Javni natječaj za dodjelu novčane pomoći, a nije dobio istu, može izjaviti prigovor u roku pet dana od dana objavljivanja ove odluke na web stranici i oglasnoj ploči općine Čitluk. Prigovor se podnosi Općinskom načelniku, a odluka o prigovoru je konačna.

Popis studenata pogledajte na: citluk.ba

Citluk.ba