Čitluk: 32 novčane pomoći određenim kategorijama studenata

Čitluk: 32 novčane pomoći određenim kategorijama studenata
Popis ovogodišnjih dobitnika novčane pomoći utvrdilo je Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja temeljeći svoj rad na Pravilniku o načinu i kriterijima za dodjelu novčane pomoći određenim kategorijama studenata u akademskoj 2017./2018. godini.

Cjelovitu odluku o dodjeli novčane pomoći određenim kategorijama studentima sa područja općine Čitluk sa popisom studenata koji su dobili novčanu pomoć za akademsku 2017./2018. godinu možete pronaći na službenoj stranici općine Čitluk.

Iznos godišnje novčane pomoći po studentu koji je ostvario pravo na stipendiju iznosi 1.000,00 KM (tisuću KM) i isplatit će se studentima na tekuće račune do kraja tekuće akademske godine.

Studenti su dužni u roku od sedam dana od dana objavljivanja ove odluke na web stranici ili Oglasnoj ploči Općine Čitluk dostaviti Općinskoj službi za financije brojeve tekućih računa na koje će se isplatiti novčana sredstva.

Student koji se prijavio na Javni natječaj za dodjelu novčane pomoći, a nije dobio istu, može izjaviti prigovor u roku 8 (osam) dana od dana objavljivanja ove odluke na web stranici ili Oglasnoj ploči Općine Čitluk.

Prigovor se podnosi Općinskom načelniku, a odluka donesena po prigovoru je konačna.

Dokumenti:

- Odluka o dodjeli novčane pomoći određenim kategorijama studenta u akademskoj 2017./2018. godini

- Pravilnik o načinu i kriterijima za dodjelu novčane pomoći određenim kategorijama studenata u akademskoj 2017./2018. godini