Plaćanje usluga ekosustava za područje Hutovog blata

Po prvi put WWF primjenjuje takvu studiju i u BiH za područje Parka prirode Hutovo blato, međunarodno zaštićene močvare od posebne ekološke i ekonomske vrijednosti. "Iako za nekoga to može biti iznenađenje, priroda ima visoku ekonomsku vrijednost. Zapravo nam studija WWF-a, koju izrađujemo, pokazuje da je Park Prirode Hutovo blato od značajne ekonomske vrijednosti i da njegovo očuvanje nije značajno samo za sva živa bića koja ovise od njega, nego i za ekonomiju cijele regije", kazao je lokalni koordinator WWF-a Zoran Mateljak.

PES studija usluga ekosustava Hutovog blata jasno pokazuje, da je voda najvažniji i najkritičniji resurs Hutovog blata. Pored podržavanja bogate biološke raznolikosti, vode Hutovog blata nude i cijeli spektar ekonomsko značajnih usluga od velike važnosti za ljudsku dobrobit i ekonomiju, od podržavanja poljoprivrede i ribolova, do ublažavanja prirodnih opasnosti kao što su poplave, koje su samo u 2010. uzrokovale milijunske štete.

Hutovo blato, koje je prepoznato kao međunarodno važna močvara Ramsarske konvencije, u ovom je trenutku pod velikim pritiskom nedostatka vode. Razlog leži u 11 hidroelektrana u slivovima rijeka Neretve i Trebišnjice, čije je upravljanje izvor nedostatka vode u Parku prirode Hutovo blato.

Situacija će se još više pogoršati s izgradnjom još sedam velikih hidroelektrana, koje predstavljaju veliku prijetnju ekosustavima Hutovog blata i uslugama koje oni nude ljudima.

"Koncept plaćanja usluga ekosustava podržava održivi razvoj strategije upravljanja prirodnim resursima koji direktno koristi gospodarstvu i društvu", kazala je voditeljica izrade PES analize za Hutovo blato Ivana Marević. .

Studija WWF-a, čiji će rezultati biti objavljeni krajem srpnja ove godine, ponuditi će konkretne odgovore o tome, kakvu je koristi moguće postići od PES-ove sheme u Hutovom blatu.

Inače, WWF je jedna od najvećih i najuglednijih svjetskih nezavisnih organizacija za očuvanje prirode.

Fena