Autocesta kroz Hercegovinu izgradit će se tek 2023.

Procjene da će se autocesta kroz Hercegovinu, odnosno dionica Mostar Jug – Počitelj početi koristiti tek 2023. godine, mnogima će zvučati nevjerojatno. Naime, da će Hercegovina čekati još 13 godina da se poveže autocestom, govori procjena koja se navodi u dokumentu koji ekskluzivno donosi Večernji list.

Studija urađena za EBRD

Navedeni dokument izradio je WS Atkins International Ltd za Europsku banku za obnovu i razvoj. Međutim, prema istom dokumentu prioriteti su da se izgradi autocesta kroz Bosnu jer je, kako se navodi, isplativa, ali isto tako odustaje se od izgradnje dionice autoceste koja Posavinu povezuje s Hrvatskom, riječ je o dionici Svilaj - Odžak. - Dionica koja bi bila prioritetna u smislu potražnje (označene prihodima) prema troškovima, na osnovi trenutnih pretpostavki, jest dionica Mostar Jug – Počitelj. Kako bi se izbjegla dodatna plaćanja javnog sektora, u nedostatku drugih izvora, na osnovi analize vremenske dinamike, dokument procjenjuje da bi korištenje ove dionice trebalo započeti tek sredinom 2023. godine. S obzirom na fazu izgradnje od 3,5 godina za ovu dionicu, to bi značilo da će financijsko zatvaranje biti postignuto do kraja 2019. godine, a sukladno tome da proces nabave treba započeti bar 18 do 24 mjeseca prije toga. S obzirom na sve veću neizvjesnost procjena kako se ide dalje u budućnost, smatralo se da je definiranje faza za treće JPP izvan opsega ovih proračuna. Međutim, s obzirom na stupanj neizvijesnosti u pogledu mnogih proračuna/pretpostavki koji bi mogli imati značajnog utjecaja na analizu, navedene faze bi trebalo tretirati samo kao orjentacijske i kako bi se mogle još prolongirati, navodi se u dokumentu. “Opcija 7a”, kako je nazvana dionica Mostar-Jug-Počitelj, podrazumijeva da partner iz privatnog sektora izgradi dionicu od Mostara Jug do Počitelja i koristi samo ovu dionicu u razdoblju koncesije budući da je trošak (plaćanje za raspoloživost po JPP-u) uvijek iznad prihoda (prihoda od cestarine) samo od ove dionice, ovo pokazuje da opcija 7a nije financijski dostupna bez dodatnih doprinosa. Prema drugoj opciji iz privatnog sektora bi se gradila dionica od Mostara Jug do Počitelja i pored ove dionice koristila bi se i dionica od Počitelja do Bijače u razdoblju koncesije.

Na temelju uzetih pretpostavki i urađene analize, projektirano je da dionica Karuše–Ozimica daje najveći prihod od prometa u odnosu na procijenjene troškove izdataka za raspoloživost za poduhvat JPP na dionici. Stoga je pretpostavljeno da će ova dionica biti prvi poduzeti projekt. Riječ je o dionici kroz Bosnu. Pretpostavlja se da će početak JPP koncesije na ovoj dionici, nakon što se provede procedura tendera biti 1. siječnja 2012. godine. Uzimajući u obzir fazu izgradnje od 3,5 godina, pretpostavlja se da će partner iz privatnog sektora biti u mogućnosti pustiti ovu dionicu za korištenje do sredine 2015. godine, od kojeg trenutka bi nadležno tijelo počelo ostvarivati prihod od cestarina s navedene dionice, a partner iz privatnog sektora bi počeo primati plaćanja za raspoloživost, otkriva ovaj dokument i studija.

Na osnovi uzetih pretpostavki studija predviđa se da će između 2016. i 2019. godine postojati neto-raskorak u dostupnosti financija u iznosu od čak do 14 milijuna eura godišnje (što će se smanjiti na oko 5 milijuna eura godišnje do 2019. godine), a što bi trebalo nadoknadniti iz proračuna javnog sektora ili korištenjem viškova iz prethodnih godina. Kako ne bi došlo do raskoraka u dostupnosti financija, procjenjuje se da bi možda trebalo odgoditi početni JPP i do 5 godina i više kako bi se nakupilo dovoljno prihoda da se mogu kompenzirati postojeći troškovi pored plaćanja za raspoloživost. Stoga se pošlo od pretpostavke da bi nadležno tijelo financiralo bilo koji raskorak u financiranju radije nego da se odgađa početni JPP projekt.

Neisplative dionice

Nefinancirane dionice autoceste, kako precizira dokument, jesu one dionice za koje još uvijek nije potvrđeno financiranje, uključujući izgradnju sljedećih dionica: Karuše – Donja Gračanica, Tarčin – Počitelj. Pored navedenih dionica, ovo uključuje korištenje i održavanje sljedećih dionica: Donja Gračanica – Tarčin Počitelj – Bijača (granica s Hrvatskom).

Zanimljivo je spomenuti kako studija ne razmatra gradnju dionice Svilaj (granica s Hrvatskom -Odžak), i to, kako se precizira, zbog njezine udaljenosti. Naime, konkretno se navodi kako kombiniranje s izgradnjom bilo koje nefinancirane dionice nije praktično i ekonomski izvodljivo. U studiji se precizno navodi i ključna zadaća vezana uz izradu plana nabave za potpunu izgradnju koridora Vc u Federaciji BiH prema najprikladnijoj identificiranoj opciji JPP-a. U skladu s djelokrugom posla, ovaj dokument predstavlja sažetak svih prethodnih ugovorenih predmeta isporuke kao i plan nabave izvodljivih i financijski dostupnih JPP opcija vezanih uz izgradnju koridora Vc te korištenje i održavanje cjelokupnog koridora u Federaciji BiH. Ova studija razmatranja potencijalnih opcija za koridor Vc u Federaciji BiH sadrži i razmatranje projektiranja, izgradnje i financiranja potencijalno svih dionica autoceste koje su trenutačno navedene kao “nefinancirane”. Glavni ciljevi i zadaci, kako se navodi u dokumentu, jesu: odrediti koliko je izvodljivo primijeniti pristup JPP na izgradnju dionica koridora Vc u Bosni i Hercegovini, pored 112 kilometara autoceste čija se izgradnja financira kombinacijom proračunskih sredstava Federacije BiH i kredita od međunarodnih financijskih institucija; predložiti tehničku, pravnu i financijsku strukturu za najprikladniju opciju JPP-a za koridor Vc u Federaciji BiH.

vecernji list