Zbog kašnjenja usluge prenosivosti brojeva RAK kaznio JP HT d.d. Mostar

Agencija je utvrdila da firma JP HT d.d. Mostar nije izvršila neophodne tehničke i administrativne radnje da bi na dan 31. prosinca 2011. počela pružanje usluge prenosivosti telefonskih brojeva u mobilnoj telefonskoj mreži.

Firmi JP HT d.d. Mostar je naloženo da u novom roku, najkasnije do 30. lipnja 2012. godine, omogući pružanje usluge prenosivosti broja u mobilnim telefonskim uslugama.

Agencija upozorava firmu JP HP d.d. Mostar da uloži maksimalan napor i provede nalog u danom roku, posebno imajući u vidu da njegovo neispunjavanje unosi širi poremećaj na tržište javnih telefonskih usluga, kršeći time prava krajnjih korisnika na korištenje ove usluge, priopćeno je iz RAK-a.

Fena