Zašto kucamo u drvo tri puta?

kucanje u drvo
kucanje u drvo

Riječ je o jednom od najraširenijih praznovjerja koje se proteže kroz većinu kultura širom svijeta.

Odakle točno dolazi ne može se sa sigurnosti utvrditi, no postoji nekoliko teorija koje je porijeklo tog običaja.

Nekadašnji pagani su vjerovali da u drveću žive duhovi, a kucanje po drvetu je dobar način privlačenja njihove pažnje te pomoći. Također, običaj je da se ne kuca samo jednom - to bi bilo nepristojno.

Uvijek se kuca tri puta, a prvo kucanje je za privlačenje pozornosti, drugi put za traženje pomoći, a treći put za zahvalu.

Kasnije je taj običaj bio usvojen u brojne nove religije. Za kršćane, kucanje od drvo kiža bio je način privlačenja pažnje Boga. U židovstvu je bila riječ o posebnom kucanju koje je označavalo tajnu komunikaciju te je čuvalo ljude od inkvizicije, piše Express.hr.

Poznavanje kucanja tri puta bilo je tajna lozinka koja bi otvarala vrata sinagoge i prepoznavala istomišljenike, pa je takvo kucanje bilo povezano s nečim drugim, većim od sreće - preživljavanjem.