Slučajni razgovor dvije Mostarke na ulici

Slučajni razgovor dvije Mostarke na ulici
- Šta je bona, što me ne pitaš šta ima?
- Pa šta ima?
- Ma šuti bona, ne pitaj me...