FOTO/VIDEO  Jedan od najboljih skečeva Nadrealista: Uteče Međeđa, Dževade

Jedan od najboljih skečeva Nadrealista: Uteče Međeđa, Dževade
Pogledajte jedan od njihovih najboljih video uradaka: