Velimir Velo Raspudić: Najljepše uspomene

hb
hb
Najljepše uspomene


Vrijedilo je prijatelji ,
svake noći,svakog dana,
vrijedilo je i mladosti,
osamnaestog rođendana !

Imao sam svoje želje !
Sanjao sam svoje snove !
Sve sam negdje ostavio,
kad sam čuo kako zove !

Kako zove Domovina,
njena povijest još se piše,
dao sam joj svoje snove
al mnogi su dali više ...

Mnogi dali su živote !
Kolika je mladost pala ?!
Ni sve riječi ovog svijeta
ne mogu joj reći : HVALA !

I zato sad pjesme pišem,
u pjesmama njih se sjetim,
e da samo imam krila
do njih gore da poletim !

Da poletim do tih polja
gdje ne svraća nikad tama,
da im kažem: Prijatelji,
još živite vi u nama!

Sve dok naše srce kuca
dok krv teče nam kroz vene,
živjet ćete vi u nama,
k'o najljepše uspomene !