Uz pomoć fotozamki broji ugrožene sive vukove

sivi vukovi
sivi vukovi
Nakon završetka master studija u Novom Sadu, na zoologiji, Šnjegota je upisala doktorski studij, paralelno radeći kao viši asistent na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.

Posebno je zainteresirana za utvrđivanje brojnosti sivog vuka kao rijetke nezaštićene divljači na prostoru BiH, pa je skoro tri godine, zajedno s brojnim suradnicima, radila na kreiranju plana zaštite tih životinja.

- Pretpostavlja se da u BiH ima oko 400 sivih vukova, a genetičkim analizama utvrđeno je da je ova vrsta divljači sve ugroženija. Cilj moje doktorske disertacije je utvrđivanje genetičkih karakteristika sivog vuka čije je staništa na dinarsko-balkanskim prostorima. Zbog toga sam započela monitoring postavljanjem fotozamki tamo gdje je primijećeno njihovo prisustvo, kako bismo im utvrdili brojnost. Fotozamke postavljaju se i aktiviraju pomoću senzora za 24-satno snimanje i slikanje - kaže Šnjegota.

Cilj je kreiranje plana zaštite sivog vuka u BiH i na Balkanu, a za te potrebe otvorena je internetska stranica koja se redovno ažurira novim saznanjima o ovoj divljači.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

- Ogromnu pomoć i podršku dobivam od zaposlenih u lokalnim šumskim gazdinstvima, kao i od mještana koji nam pomažu da odaberemo najbolje lokacije za postavljanje fotozamki. Sve projekte vezane uz monitoring vukova u BiH financira fondacija „Rufford" iz Velike Britanije, koja podržava projekte zaštite prirode u 156 zemalja širom svijeta - kaže Šnjegota.