Tarik Razić:Kraljica Katarina

Tarik Razić:Kraljica Katarina
1424.

Na godinu
ovu
davnu

Rođena je
slavna žena

Herceg-zemlju
grudu moju

Preplavila
Je slava
njena

Istorija
o njoj priča
k'o izdanku
Vukčića

Ženi
od ljepote
slave
i sa krunom
na vrh glave

Stjepanova
Kćer
je bila
Zlatnom čašom
Bunu pila
Od Blagaja lijepa vila

Stjepanova
ćera mila


Ave! Tebi
Katarina
što
Ti noga taknu
Rima

Pa s' godine
pedes' četri
Odnijeli te
snažni
vjetri

U kraljevstvo
Vječnog cara
Koji sudi
bez handžara

Jel ti žao
Katarina
Herceg-zemlje
pjesme vina

Sred Rondoa
tvoja
bista

Sad je gleda
ljudi trista

Kaži meni
Katarina u Edenu
jel'ti zima
zaželiš li
Katarina
opet
vidjet grada Rima.