Mostar: Izravne posljedice poremećaja klime 
u BiH su došle u obliku poplava i suša

Mostar: Izravne posljedice poremećaja klime 
u BiH su došle u obliku poplava i suša
Glavna tema sastanka su klimatske promjene i utjecaj na biološku raznolikost i društveno-gospodarski razvoj. Sastanak će otvoriti ministrica Federalnog ministarstva okoliša i turizma Edita Đapo i hrvatski član Predsjedništva BiH Dragan Čović.

Sudjelovanje su potvrdili predstavnici iz 40 zemalja potpisnica Bernske konvencije Vijeća Europe. BiH će predstavljati Mirjana Milićević sa Sveučilišta u Mostaru.

vecernji.ba