Mobilni Internet – budućnost?

Naime, u kompaniji vjeruju da će u razdoblju od tri do pet godina čak 80% njihovih ukupnih prihoda generirati uređaji koji su namijenjeni pristupu Internetu u pokretu.

Već sada prijenosnicima se pridaje više pažnje nego stolnim računalima, no u budućnosti kompanija će ozbiljnije zaigrati i na kartu smartphonea, ali i mješanaca prijenosnika i tableta poput IdeaPada U1, odnosno smartbooka Skylight.

Za ovu godinu kompanija u planu ima širenje poslovanja na tržišta u razvoju, a u prvom redu misli se na srednju Aziju, Latinsku Ameriku, te istočnu Europu.  Lenovo LePhone