HT ERONET nikome nije davao svoje baze podataka, niti odašiljao poruke političkog sadržaja

...a u cilju pojašnjenja i zaštite istih, te, ujedno, odgovora na pritužbe naših korisnika koje su nam stizale ili izravno ili putem medija, želimo istaknuti kako HT ERONET nema nikakve veze sa sadržajem tih poruka niti s davanjem naše baze pretplatnika trećoj strani.

Naime, poruke su stizale korisnicima čiji su podaci javno dostupni u imeniku HT ERONET-a na web stranici, što znači da je iste svatko mogao iskoristiti u svoje promidžbene ili druge svrhe.

Prema pravilima regulatora, točnije - sukladno Pravilu 73/2014 o obavljanju djelatnosti pružatelja javnih mobilnih telefonskih usluga RAK-a, prema Članku 7, obveze pružatelja usluga su sljedeće:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

10) Pružatelj usluge dužan je uspostaviti i stalno održavati ažurnim elektronski imenik koji će sadržavati podatke o onim aktivnim korisnicima koji su dali suglasnost za prikaz njihovih osobnih informacija; (11) Pružatelj usluge učinit će elektronski imenik javno raspoloživim na web-u i odgovarajućom aplikacijom omogućiti svakoj zainteresiranoj osobi da, na principu pojedinačnog upita u bazu i bez posebne naknade, sazna telefonski broj korisnika...; (14)Pružatelj usluge će, na zahtjev Agencije ili druge nadležne institucije za provođenje zakona, omogućiti uvid u bazu svih aktivnih korisnika, kao i sve podatke o ranijim korisnicima telefonskih brojeva.

Također želimo istaknuti svatko na komercijalnoj osnovi može kupiti broj te s njega odašiljati poruke, a zakonski podliježe sankcioniranju samo ukoliko su te poruke uvredljiva ili neprimjerena sadržaja.