Prikupite više lajkova na Facebooku

- Objavljene fotografije dobiju 53% više lajkova i 104% više komentara od običnih objava.
- Statusi od 80 i manje znakova su za 66% komentiraniji.
- Pitanje u statusu dobije 100% više komentara.
- Najviše osoba prijavljenih na Facebook je oko 15h.

tehton.covermagazin.com