Popis stanovništa u BiH donio nam izvanzemalce i eskime

popis stanovništva
popis stanovništva
... 3.531.159 osoba, piše ba.n1info.com.

Prilikom popisa stanovništva u BiH, građani su se izjašnjavali o spolu, dobi, vjeroispovijesti, materinjem jeziku, obrazovanju, ali i nacionalnoj pripadnosti.

Nekolicina bh. građana je na duhovit način izrazila svoju pripadnost, pa smo prema podacima Agencije za statistiku BiH mogli vidjeti da među nama ima i "Jedi, Eskima, svemiraca, rokera" ...

U nastavku pročitajte neke od navedenih odgovora državljana BiH o njihovoj etničkoj / nacionalnoj pripadnosti. Podaci su konačno objavljeni u kompletnim rezultatima popisa iz 2013. godine.

Kao Kosmopolit / Kosmopolitkinja izjasnilo se 89 osoba, od čega 48 muških i 41 ženska osoba.
Jedi / Džedajka (76) 56 muškaraca i 20 žena
Zemljanin / Zemljanka (65), od čega 37 muškaraca i 28 žena
Marsovac / Marsovka (63), od čega 41 muškarac i 22 žene
Izvanzemaljac / Izvanzemaljka (55), od čega je 37 muških i 18 ženskih osoba
Eskim / Eksimka (54) ,46 muškaraca i 8 žena
Indian / Indijanka (52), od čega 43 muškarca i 9 žena
Han (49), od čega 43 muškarca i 6 žena
Građanin / Građanka (43), od kojih su 20 muškarci a 23 žene
Polutan / polutanka (41), muškaraca je 19, a žena 22
Goranac / Goranci (24), muških osoba je 14, a ženskih 10
Sarajlija / Sarajka (24), od čega je 13 muškaraca i 11 žena
Pola pola / Mješanac (21), 9 muškaraca, 12 žena
Dijete (18), izjasnilo se 8 muških i 10 ženskih osoba
Mostarac / Mostarka (17),11 muškaraca i 6 žena
Ilir / Ilirka (14), od kojih je 11 muških osoba i 3 žene
Željovac / Željovka (14), od čega je 12 muških i 2 ženskih osoba
Komunista / Komunistkinja (13), muškaraca je 8 a žena 5
Svemirac / svemirka (12), muških je 11 a ženskih 1 osoba
Klingonac / Klingonka (12), od kojih je 9 muškaraca i 3 žena
Budista / Budistkinja (11), 5 je muških i 6 ženskih osoba
Roker / Rokerka (7), 4 je muškaraca i 3 žene
Ljudsko biće (6), 4 su muške osobe i 2 ženske
Scijentolog (1) muškarac
Hipik (2) muškarci
Rastafarijanac (5) muškaraci