Zanima vas koliko će dijete biti visoko kad naraste, izračunajte ovom jednostavnom formulom

visina
... koliko bi vaše dijete moglo biti visoko kad odraste. Formula je zapravo vrlo jednostavna, a sve što trebate znati jest vaša visina, visina oca te spol djeteta.

No, naravno, uzmite u obzir odstupanja od pet centimetara plus/minus jer riječ je o predviđanju, a ne točnom uzorku.

A, što se, pak, same visine tiče ako vas zanima što sve može ili ne mora utjecati na taj faktor - morate znati kako genetika, doista, nije jedini čimbenik.

Stručnjaci kažu kako i na visinu zapravo mogu utjecati brojni vanjski faktori - opće zdravstveno stanje, svakodnevne navike, metabolizam, prehrana, aktivnosti, kao i okruženje samo po sebi.

No, vratimo se mi matematici. Za izračun visine sinova koristite se ovom formulom: očeva visina + majčina visina podjeljeno s dva + 6,5 cm.

Primjerice - ako je otac visok 182 cm + majčinih 160 cm = 342. Potom podijelite 342 : 2 = 171; 171 + 6,5 = 177,5 cm.

Za kćerke formula ide slično, osim što onih 6,5 cm ne sabirate, nego oduzmete.

Na istom primjeru, kćer bi trebala biti otprilike ovoliko visoka: 182 + 160 = 342 : 2 = 171 - 6,5 = 164,5 cm.