FOTO  Valentinovo u gradu Mostaru

Valentinovo u gradu Mostaru

Članovi Budi Muško Kluba Mostar i volonteri organizacije Youth Power organizirali su akciju povodom Svjetskog dana zaljubljenih gdje su na ulicama grada Mostara dijelili balone i slatkiše sa porukama koje promoviraju iskazivanje emocija i ljubavi.

Akcija se provodila u dva termina, u jutarnjim i u posljepodnevnim satima. Volonteri su šetali gradom i razgovarali sa građanima gdje su međusobno širili pozitivne informacije što je izazvalo zadovoljstvo kod ljudih. Cilj akcije je bio podijeliti 70 poklona koje su napravili volonteri i članovi kluba.Ova aktivnost je organizirana u sklopu programa koji implementira nevladina organizacija Youth Power s ciljem promoviranja zdravijih životnih stilova i prevencije rodno zasnovanog nasilja.

Budi Muško Klub Mostar je dio aktivnosti projekta „Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u BiH osporavanjem rodnih stereotipa". Ovaj projekat je podržan od strane ŠvicarskeVlade i OAK Fondacije a implementira se uz podršku CARE International, Balkans.