U Federaciji BiH 71 beba umrla, a nikada nisu utvrđeni razlozi smrti

U Federaciji BiH 71 beba umrla, a nikada nisu utvrđeni razlozi smrti
Od uvođenja GAVI projekta cijepljenja zdravih novorođenih beba u BiH protiv hepatitisa B u prva 24 sata života 2002. godine broj umrlih beba starih do 12 mjeseci u BiH iznosi 2249. Od tog broja 1768 otpada na Federaciju BiH, a 481 na Republiku Srpsku i Distrikt Brčko. Godine 2002. je u Federaciji BiH umrlo 245 živorođenih beba, 2003. 202 bebe, 2004. 190 beba, 2005. 194 bebe, 2006. 205 beba, 2007. godine 193 bebe, 2008. godine 194 bebe, 2009. godine 173 bebe i 2010. godine 172 bebe.

Uzroci smrti se razvrstavaju po 10 reviziji Međunarodne klasifikacije bolesti, a temelj zdravstvene statistike je prijavni list o smrti koji najčešće popunjavaju matični uredi i zdravstvene ustanove. Prijavni list o smrti bi kod utvrđivanja uzroka smrti trebao raščlaniti slijed patoloških događaja koji su prethodili smrtnom ishodu. Udruženje roditelja teško bolesne djece u BiH postavlja pitanje koliko je dijagnostika smrti objektivna kad u rubrikama formulara uopće nisu predviđeni podaci o cijepljenju beba prije smrti.

U rubrici broj 24 je čak striktno navedeno “ne upisivati mehanizam smrti (zatajenje srca, zastoj disanja) već bolest ili komplikaciju koja je prouzrokovala smrt“ . Ova uputa prvim dijelom rečenice faktički brani upis dva ključna podatka i time skriva svaki trag ove dvije komplikacije nakon cijepljenja u daljnjoj statističkoj obradi.

- U Federaciji BiH je posebno zabrinjavajući broj od 71 umrle bebe kojima je u prijavnom listu uzrok smrti označen kao “nepoznat ili neobjašnjen“. Uzrok ovoj klasifikacijskoj oznaci može biti i propuštena ili nepravodobna dostava podatka, ali i dijagnoza novorođenačku smrt bez objašnjenja (SIDS). Ovu dijagnozu smatramo neprihvatljivom u okolnostima bombardovanja nejakog organizma malih beba kemijskim supstancijama iz 13 cjepiva koje bebe prime u prvoj godini života : 1 BCG doza, 3 Hepatitis b doze, 3 DTPr doze, 3 polio doze, 2 HIB doze i 1 MRP doza - rekli su u Udruženju.

 

Piše: Marko Karačić / Večernji list