Livno: Čak 21 selo bez prvašića

Učionica
Učionica
Prema podatcima upisu je pristupilo 204 djece, za njih šestero preložena je odgoda. Podatci također, govore kako je 21 selo bez upisanog prvašića.

"Ove godine upisu prvašića na području ove općine pristupilo je 204 djece, od čega ih je primljeno 198, dok je za njih šestero, nakon utvrđivanja psihofizičkog stanja, predložena odgoda", rekao je Tadić i dodao kako je čaki 21 livanjsko selo bez ijednog upisanog učenika u prvi razred.

Tadić je posebno naglasio kako je ovo prvi put nakon 60 godina da je broj livanjskih prvašića tako mali.

Većina livanjskih škola sa po svega nekoliko upisanih prvašića, svjedoče kako je bijela kuga odavno zavladala na ovom dijelu BiH, koja je uz to pojačana i sve većim trendom iseljavanja u Hrvatsku, prekooceanske i zemlje EU, i to, mahom mlađih, pa čak i cijelih obitelji. To dodatno utječe na smanjenje broja djece i na postojanje većine livanjskih naselja sa starijom populacijom. Taj negativni demografski trend sve je vidljiviji i u samom gradu./HMS/