Kako potaknuti dojenče da podrigne

Kad dojenče odbije nastaviti piti mlijeko prije kraja hranjenja, to može značiti da treba podrignuti. Postoje tri načina kako ga potaknuti da podrigne:

• Naslonite ga na svoje rame te ga nježno masirajte ili tapšajte po leđima.

• Posjednite ga u krilo te ga masirajte ili tapšajte po leđima uz lagano ljuljanje naprijed-natrag.

• Polegnite ga potrbuške preko krila te ga tapšajte po leđima uz lagano ljuljanje gore-dolje.

Dojenče obično treba podrignuti jednom tijekom hranjenja i jednom nakon hranjenja. Budete li prečesto prekidali hranjenje, dijete će plakati i progutati još više zraka. Pokušate li ga potaknuti na podrigivanje, ne ustrajte na tome duže od l-2 minute.

izvor: savjetnica.com