Kako odgojiti kreativno, znatiželjno i psihički jako dijete?

Kako odgojiti kreativno, znatiželjno i psihički jako dijete?
Američka akademija pedijatara preporučila je liječnicima da propisuju roditeljima igru s djecom.

U novom izviješću koje je nadogradnja onog iz 2007. američki pedijatri naglašavaju nužnost igranja za razvoj djetetovih socijalnih i intelektualnih vještina, razvoj jezika i samokontrole. Kroz igru jačaju se veze roditelja i djece.

"Igranje stvara kreativnu, znatiželjnu i zdravu djecu s vještinama potrebnim za 21. stoljeće", stoji u izviješću. Bez obzira na to, mnoga djeca su uskraćena za ovu blagodat.

Naime, zbog tempa života, roditelji vrlo malo vremena provode s djecom, a još manje se igraju s njima. Osim toga, sve veći problem je i tehnologija. Iako ima i dobre strane, uskraćuje djecu za živi kontakt koji je ključan u razvoju.

"Kad vas dijete idući put pita da se igrate s njime recite da!", kažu autori izviješća i preporučuju igru skrivača kako jednu od najboljih koja postoji. Također dodaju da nikad nije prerano za igru, što znači da treba reagirati na bebino ponašanje - ako vam se osmjehne, osmijehnite se i vi njoj. To je komunikacija.