Alimentaciju u BiH ne plaća 70 posto roditelja, reakcija države izostala

samohrana
samohrana

Bez podrške institucija i društva svakodnevno vode borbu za svoje dijete i jedna su od najugroženijih socijalnih populacija u BiH koje država ne prepoznaje kao ranjive kategorije.

Briga o djeci

Dokaz za to je istraživanje Udruge samohranih roditelja "Ponos" iz Banje Luke, a podaci do kojih su došli su zaista poražavajući. Naime, čak 70 posto roditelja ne plaća alimentaciju, oko 20 posto njih je plaća povremeno, dok samo 6,9 posto roditelja redovito plaća alimentaciju svojoj djeci.

Iako je neplaćanje alimentacije kazneno djelo, vrlo je lako eskivirati, što je zapravo propust države i nadležnih tijela. Zakonska zastupnica ove udruge i samohrana majka Dijana Miljatović je za Interview.ba objasnila kako je ovo istraživanje rađeno uz pomoć Helsinškog parlamenta, a projekt je trajao četiri mjeseca.

- Tada smo anketirali oko 450 roditelja u Banjoj Luci, Prijedoru i Ljubiji i došli smo do poražavajućih podataka - rekla je Miljatović i dodala da smatra kako se situacija do danas ipak nije mnogo promijenila kada su u pitanju ovi podaci, iako je istraživanje rađeno prije osam godina.

Udruga samohranih roditelja "Ponos" već devet godina bori se za uvođenje alimentacijskog fonda i učinkovitog sustava naplate alimentacije u BiH. Međutim, do osnivanja fondova, kako u Republici Srpskoj, tako i u FBiH, još uvijek nije došlo. Ovakvi fondovi bi u slučaju neplaćanja alimentacije preuzimali brigu o djeci za koju je to potrebno, a zatim svoja potraživanja naplaćivali izravno od roditelja.

Kazneno djelo

Iznos alimentacije mizeran je u odnosu na potrebe djeteta i realne troškove, ipak plaćanje tog iznosa lako je izbjeći. "Neplaćanje alimentacije je kazneno djelo, ali je zbog velikog broja neprijavljenih radnika i sive ekonomije lako izbjeći plaćanje.

Čak i ako ja donesem fotografije kojima potvrđujem da, naprimjer, otac koji ne plaća alimentaciju radi kao konobar, sud tu ne može ništa", kažu odvjetnici.