Najčistija zemlja na svijetu nalazi se u našoj regiji

slovenija
slovenija

... 2017. godinu proglasili za međunarodnu godinu održivog razvoja turizma.

Zemlja koja je dobila najviše bodova u svim kategorijama i time dobila titulu pobjednika je Slovenija. Titula "najodrživije" zemlje došla nakon što je utvrđeno da Slovenija ispunjava 96 od 100 indikatora održivosti.

Većina visokorangiranih zemalja imala je oko 80 zadovoljenih indikatora. Neki od njih su briga o okolini i klimatskim promjenama, biodiverzitet, kulturna autentičnost i druge. Ova vijest mnoge nije iznenadila zbog toga što je slovenska prijestolnica dobila titulu najzelenijeg grada Europe 2016. godine.

Ova nagrada je došla kao rezultat napornog rada Vlade koja je uvela skup ekoloških mjera i zakona. Jedan od njih je i da se otpad mora, još u najranijim fazama, odvajati na plastični, paprini i biootpad. Time je osigurano da se trećina otpada proizvedenog tijekom godine reciklira. Uvođenjem javnih bicikala, autobusa koji koriste prirodni plin i zabranom vožnje automobila po centrima većih gradova, Slovenci su uspjeli drastično smanjiti emisiju štetnih plinova.

Još jedan od razloga zbog kojeg je Slovenija zaslužila spomenutu titulu je i činjenica da je 60 posto teritorija Slovenije pokriveno šumom. Na to treba dodati i podatak da u Sloveniji postoji 20.000 vrsta životinja i biljaka koji neometano žive u 40 nacionalnih parkova i rezervata.

- Budite ponosni na svoju zemlju i potrudite se da svako mjesto u vašoj zemlji bude ponosno i pet godina od današnjeg dana tako što će ostati zeleno, čisto i autentično turistima - izjavio je Alber Salman na svečanoj cereomoniji dodjele nagrada.