Promovirana monografija o Ivici Šariću

Na predstavljanju u Mostaru Ivica Šarić je kazao da se u monografiji prezentira ne samo njegov rad, već i 35 godina rada sarajevske opere i svih onih opernih kuća i koncertnih podija na kojima je Šarić gostovao.

"Protivio sam se u početku izrade monografije, smatrajući da BiH ima puno većih umjetnika koji nisu doživjeli svoju monografiju, ali, s druge strane, dobro je što postoji jedna ovakva knjiga jer, na primjer, u Beču se dogodilo da direktor opere, koji je sazvao sastanak opernih kuća jugoistočne Europe, uopće nije znao da u Sarajevu postoji operna kuća", naglasio je Šarić.

Gradimir Gojer je istaknuo da se ne radi o tipičnoj monografiji, već o svojevrsnoj romansiranoj biografiji u kojoj je predstavio svoga dugogodišnjeg prijatelja, ali i umjetnika koji je proslavio Bosnu i Hercegovinu širom Europe.

"Prilikom sastavljanja monografije imao sam slatke brige da selektiram brojne priloge. U početku, Ivica Šarić je, vjerujem iz skromnosti, slabo surađivao samnom, a onda, dvadesetak dana prije završetka posla, kada je shvatio da će to biti ozbiljna knjiga, zatrpao me tonama materijala pa sam čitav posao morao raditi gotovo iz početka", kazao je Gojer.

Na 356 stranica monografije iznesen je detaljan životopis Ivice Šarića, a tu su i tekstovi njegovih kolega i kritičara, te veliki broj fotografija.

Fena