Profesionalna kazališta u FBiH zabilježila oko 100.000 posjetitelja u prošloj godini

Profesionalna kazališta u FBiH zabilježila oko 100.000 posjetitelja u prošloj godini

Profesionalna kazališta u Federaciji Bosne i Hercegovine, njih svega sedam, u 2018. godini zabilježila su 104.225 posjetitelja kojima su ponudili 710 predstava.

Podaci su to Federalnog zavoda za statistiku za oblast kulture i umjetnosti u 2018. godini.

Navodi se da su amaterska kazališta, kojih je u FBiH registrirano 13, imala 41.351 posjetitelja na 192 ponuđene predstave.

Svega su dva kazališta za djecu registrirana u Federaciji BiH, a ona su zabilježila 19.412 posjetitelja na 144 predstave, dok su također samo dva kazališta za mlade u FBiH na čije je 172 predstave došlo 17.247 posjetitelja.

Kada je riječ o festivalima, u Federaciji BiH ih je registrirano 63, od čega je između ostalog sedam filmskih, 14 kazališnih, tri likovne kolonije, 14 muzičkih te 18 multidisciplinarnih.

Svi oni zabilježili su 358.505 posjetitelja (185.773 žene) uz 22.519 festivalskih sudionika.

Mnogo većim brojem posjetitelja mogu se pohvaliti kina, njih 15 u Federaciji BiH imalo je 788.280 posjetitelja (414.011 žene).

Prikazano je 33.165 filmova, od čega 272 domaća i 32.893 strana.

Na 415 koncerata u izvedbi 22 orkestra bilo je 148.800 posjetitelja, dok je 21 ansambl priredio 364 koncerta uz zabilježenu posjetu 90.767 ljubitelja glazbenih sadržaja. Horovi, njih 29, priredili su 449 koncerata uz 142.417 posjetitelja.

Znatno je veći broj centara za kulturu u Federaciji BiH, njih 57 priredilo je 4.233 programa (izložbena, kazališna, književna, kinematografska i glazbeno-scenska), a posjetilo ih je 683.736 ljubitelja umjetnosti.

U FBiH je u 2018. godini 18 galerija s priređenih 218 izložbi, od čega 62 čine stalnu postavku, a 156 povremenu.