Hrvatska književnost u susjedstvu

Hrvatska književnost u susjedstvu
Tema ovogodišnjeg skupa je "Hrvatska književnost u susjedstvu", zamišljena kao pregled i uvid u hrvatsko književno stvaralaštvo - stvaralaštvo na hrvatskome jeziku i stvaralaštvo podrijetlom hrvatskih pisaca na drugim jezicima, u bližim i obližnjim zemljopisnim prostorima (ne samo onima na području bivše države, već i "uokolnima"), uz bar jedan općeniti pregled književna djelovanja Hrvata - hrvatskih pisaca u bližoj i daljoj dijaspori.

- Prvenstvena nam je zadaća ove godine esejistički prikazati stvaralaštvo naših sunarodnjaka u "susjedstvu", zatim zastupljenost prijevoda djela hrvatske književnosti, hrvatskih pisaca te eventualni stupanj reciprociteta/razmjene u tome pogledu u: Bosni i Hercegovini, Vojvodini (Srbiji), Boki kotorskoj (Crnoj Gori), Makedoniji, Sloveniji, te Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Italiji, Austriji, Njemačkoj... Htjeli bismo dobiti uvid u književno stvaralaštvo, određeni književno-kritički i povijesni pregled, a moguće i portret(e) značajnijih imena u kontekstu koji obasiže naslov teme, kazao je dr. Boris Domagoj Biletić, autor i kreator ove manifestacije.

Svaki sudionik ogledom ne duljim od pet-šest kartica (odnosno do 20 min.) predstavlja se izabranom temom, a kasnije će radovi biti objavljeni u pulskome časopisu za književnost, kulturološke i društvene teme Nova Istra, bez tako "strogog" ograničenja opsega priloga.

Pozvani su sljedeći izlagači: Ljiljana Avirović (Trst),prof. dr. Istvan (Stipan) Blazsetin (Pečuh), Milan Bošnjak, doktorand (Zagreb), prof. dr. Vinko Brešić (Zagreb), prof. dr. Valnea Delbianco (Pula), prof. dr. Zvonko Kovač (Zagreb), prof. dr. Antun Lučić (Mostar), dr. Željka Lovrenčić (Zagreb), prof. dr. Jelena Lužina (Skoplje), akademik Mladen Machiedo (Zagreb), prof. dr. Zoltan Medve (Pečuh/Osijek), prof. dr. Šimun Musa (Zadar/Mostar),

prof. dr. Milorad Nikčević (Osijek), književnik Mile Pešorda (Zagreb)

prof. dr. Milorad Stojević (Rijeka), prof. dr. Đurđa Strsoglavec (Ljubljana), prof. dr. Sanja Vulić (Zagreb), književnik Đuro Vidmarović (Zagreb), dr. Tomislav Žigmanov (Subotica).

Na rasporedu će biti i popratni programi te predstavljanje knjiga.