Kolijevka pradjedova

Kolijevka pradjedova
KOLIJEVKA PRADJEDOVA

Volim ovu zemlju malu,
volim njezin svaki kamen,
i gdje god se ja okrnem,
od povijesti vidim znamen.

Nigdje nema te ljepote,
nigdje nema ovog blaga,
ko što ima ova naša,
najljepša nam zemlja draga.

Bistre rijeke i jezera,
planine i niske gora,
ta ljepota svud se širi,
sve do našeg plavog mora.

Toplina i ljubav ljudi,
posebnu joj važnost daju,
prijatelju dođi, vidi,
što je lijepo u mom kraju.

Koje blago u kamenu,
što ga škrta zemlja daje,
izgradismo ovo carstvo,
za buduće naraštaje.

Gradili su ovo blago,
kroz vijekove, naši preci,
pričali mi did i otac,
pa rekoše: I ti svojoj djeci reci.

Naučila ja sam djecu,
da se zemlja volit mora,
da je ovo gnijezdo vjere
i kolijevka pradjedova.

KATARINA ZOVKO IŠTUK
Mostar 03. siječnja 2019.