Katarina Zovko Ištuk: Sveti dani

Katarina Zovko Ištuk: Sveti dani
SVETI DANI

Već se bliže sveti dani,
već se bliži i taj čas,
kada će se rodit djete
i donijeti svijetu spas.

U štalici, na slamici,
rodit će ga Božja mati,
nagovijesti tada svima,
Isus će mu ime dati.

O Isuse spasitelju,
udjeli nam svima vjeru,
da molimo svi u glas,
grešnici nek nađu spas.

Vidim vođu cijelog svijeta,
spasitelja od djeteta
svoj naklon mu treba dati
i stalno ga zazivati.

Hvaljen da si navijek nama,
naša svjetlost u mukama,
spasitelj si naših muka,
nek nas vodi tvoja ruka.

KATARINA ZOVKO IŠTUK
Mostar 21. 12. 2018.