FOTO  Franjevački samostan Male braće - Dubrovnik

Ljekarna Male braće Dubrovnik
Povijesni podaci o njoj, od nastanka pa do potresa iz 1667. uglavnom su izgorjeli s arhivom i knjižnicom.

U početku je to bila samostanska ljekarnica za potrebe bolesne braće, kao i izvor za uzdržavanje, kako braće, tako i samog samostana. Franjevačko pravilo nalaže: neka se braća brinu za potrebe bolesne braće (VI. poglavlje) a i kao izvvor za uzdržavanje braće ivelikog samostana. Ljekarna je kasnije postala javnom, ponajviše iz humanitarno-karitativnih razloga.

Ljekarna se prvotno nalazila u prizemlju samostana, između sakristije i dvorane kapitula, kako bi bila dostupnija građanima. Tamo je ostala do 1681., kada je premještena u gornji klaustar, u neposrednu blizinu samostanske bolnice. Papa Benedikt XIV. zabranio je 1741. javni karakter samostanskih ljekarni. No, tradicija i starost ljekarništva u Male braće bili su takvi da je papa Pio VI. dozvolio, 1794., njezino daljnje djelovanje. Kada je Dubrovnik, padom Republike, ušao u sastav Austrougarske monarhije, po važećim austrijskim zakonima ljekarnu je smio voditi samo diplomirani ljekarnik. Dok novi ljekarnik nije završio taj studij, sâm car Franjo Josip I. je na molbu uprave samostana, dopustio daljnji rad ljekarne. Prvi diplomirani ljekarnik bio je fra Ivan Evanđelista Kuzmić (1835. - 1880.).

Početkom 20. stoljeća, ljekarna je ponovo vraćena u prizemne prostorije, ali ovoga puta do samog ulaza u samostan, na mjesto na kojemu se i danas nalazi i djeluje. Njene prostorije je uredio i opremio novim namještajem, o vlastitom trošku, ljubitelj dubrovačkih starina i dobročinitelj Ignacije (Inje) Amerling, o čemu svjedoći spomen-ploča u klaustru. Ljekarnu su, kao zdravstvenu ustanovu, državne vlasti oduzele fratrima 1947. g. Sada je u tijeku postupak njenog vraćanja u vlasništvo samostana. Ljekarna posjeduje vrlo dragocijen fond knjiga iz farmakologije, medicine, oko 2 000 recepata, manji dio čega je izložen u muzeju, uz dio namjestaja i ljekarničkog pribora od 15. stoljeća nadalje. Stara je ljekarna zbog interesa posjetitelja vraćena na svoje prvotno mjesto, u donji klaustar, u prostor u kojem se nalazila 1317., a u kojem je sada sačinjava dio samostanskog muzeja. Korisno je istaknuti razliku između novih i starih ljekarni: nove najvećim dijelom prodaju gotove tvorničke ljekove, a stare su bile poput malih "tvornica" lijekova, pravljenih iz prirodnih tvari. Upravo u tome leži njihov povijesni značaj.

Tekst: Malabraca.hr
Foto: Hercegovina.info