Broj umrlih pet puta veći od broja rođenih

Broj umrlih pet puta veći od broja rođenih
U ovom periodu rođeno je 13 djevojčica i tri dječaka. Među umrlima je 47 muškaraca i 31 žena, podaci su Zavoda za javno zdravstvo Livanjske Ž/K.

U istom periodu 2010. godine u općini Drvar rođeno je 18 beba, a umrlo 73 ljudi, odnosno broj umrlih bio je četiri puta veći od broja rođenih.

Ovako visoka stopa depopulacije posljedica je nepovoljne starosne strukture stanovništva koje čini uglavnom starija povratnička populacija, ali i činjenice da se žene iz drvarske općine porađaju u drugim općinama, uglavnom u Republici Srpskoj, radi ostvarivanja socijalnih prava koja im pripadaju kao porodiljama.

Srna