Nema više uvoza vozila starijih od 10 godina

Nema više uvoza vozila starijih od 10 godina

... standard Euro 4, potvrđeno je u Ministarstvu prometa i veza BiH.

"Pripremili smo nacrte tih propisa. Dio koji se tiče novih vozila ne bi se mijenjao i to bi ostalo na Euro 5 standardu, dok bi polovna vozila podigli na standard Euro 4", rekao je Zoran Andrić, pomoćnik ministra prometa i veza BiH, pišu Nezavisne novine.
On ističe da se kao obvezan standard Euro 4 ne bi odnosio na ona vozila koja su iz BiH naručena do 1. siječnja 2015. godine.

Inače, vozila koja zadovoljavaju Euro 4 standard masovno su počela da se proizvode od 2005. godine, tako da bi najstarije vozilo koje bi od 1. siječnja 2015. godine moglo da uđe na teritorij BiH bilo staro oko 10 godina.

Prema sadašnjim propisima u BiH je moguće uvesti vozilo starije i od 14 godina, a jedna od novina nove odluke mogla bi biti i to da se ubuduće vrši homologacija, odnosno provjera usklađenosti sa standardima i za nove dijelove koji se uvoze u BiH.
"Dijelovi koji se uvoze u BiH sada ne podliježu homologaciji. Novom odlukom želimo da spriječimo uvoz falcificiranih i dijelova sumnjivog kvaliteta koje proizvode mimo svih standarda", rekao je Andrić.

On ističe da je niz pokazatelja koji govore u prilog tome da se poveća granica za uvoz polovnih vozila od sigurnosnih pa do ekoloških.