Autodijelovi u BiH bit će iste sigurnosti kao oni u EU

Autodijelovi u BiH bit će iste sigurnosti kao oni u EU

Na današnjem sastanku u Gospodarskoj komori Federacije BiH u Sarajevu između predstavnika Ministarstva prometa i veza BiH, konzorcija koji je zadužen za homologaciju i uvoznika komponenti i automobilskih dijelova, istaknuto je da je cilj da svi automobilski dijelovi koji uđu na tržište BiH budu u potpunosti u skladu s normativima koji se preuzimaju od Europske komisije, odnosno da svi dijelovi koji se ugrađuju u automobile u BiH budu jednako sigurni kao u EU. Razgovarano je o načinu i postupku homologacije nakon što na snagu stupi "Odluka o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila, te za dijelove, uređaje i opremu vozila pri homologaciji tipa“, koja je objavljena krajem ožujka u Službenom glasniku BiH.

Pomoćnik ministra prometa veza BiH Zoran Andrić kazao je kako se tom odlukom propisuju tehnički standardi koje moraju da ispunjavaju vozila koja se uvoze u BiH, a to je dio priče u vezi uvoza korištenih vozila euro 5 standarda. - Jedan dio te odluke tiče se i rezervnih dijelova koji se stavljaju na tržište u BiH. Odlukom je predviđeno da originalni rezervni dijelovi koji se stavljaju na tržište, kako su oni propisani odlukom, prolaze jedan postupak provjere njihove ispravnosti. To dosad nije rađeno kada je BiH u pitanju, tako da od rujna, odnosno prosinca, u ovisnosti od toga koji su to dijelovi, počinje i ta provjera – kazao je Andrić dodajući da je sastanak organiziran kako bi se ovlašteni uvoznici upoznali s procedurama koje ih očekuju.

Napomenuo je da je predviđeno da sustav bude potpuno elektronski te da su u posljednjim mjesecima održali niz sastanaka i s UNO, te da predstoji još niz aktivnosti. Drago Talijan iz Centra za motorna vozila, koji je nositelj konzorcija i obavlja administrativne poslove u oblasti homologacije, kazao je da 29. kolovoza započinje primjena kada je riječ o prvoj seriji dijelova koji podliježu obvezi provjere prilikom uvoza. -Inače, po propisima, dijelovi koji budu deklarirani u odlukama moraju proći provjeru usklađenosti prije nego što budu pušteni na tržište u BiH, a isti slučaj je i s dijelovima koji se proizvode u BiH - kazao je Talijan dodajući da je današnji sastanak organiziran s uvoznicima dijelova da bi se kvalitetno pripremili za sve ono što predstoji, da ne bi bilo zastoja u njihovom radu. Dijelovi, kako je pojasnio, dosad nisu bili podvrgnuti provjerama, pa je zbog svih problema koji postoje, posebno u smislu sigurnosti prometa, resorno ministarstvo odlučilo da uključi jednu grupu dijelova koji predstavljaju sustave od značaja za sigurnost u vozilu i samim tim za sigurnost u prometu. 

U prvoj grupi započinjemo s pneumaticima, dječjim sjedalicama, kacigama i drugo, a za 180 dana od stupanja na snagu Odluke bit će obuhvaćeno 40-ak raznih dijelova - dodao je Talijan. Potpredsjednik Gospodarske komore Federacije BiH Mirsad Jašarspahić podsjetio je da u toj komori djeluje Udruženje uvoznika novih automobila, te da je najveći broj tih uvoznika ujedno uvoznik komponenti. Što se tiče Odluke i rokova, Jašarspahić je dodao da je za određene dijelove rok primjene 90, a za određene 180 dana. Homologacija je, po definiciji, “proces potvrđivanja da je nešto odgovarajuće ili suglasno” i ta riječ se obično koristi u kontekstu motornih vozila. Prilikom homologacije se ispituju uređaji bitni za sigurnost vozila, kao i uređaji od kojih ovisi ekološka kvaliteta vozila. Dakle, ispituju se kočnice, upravljački mehanizam, svjetlosno-signalni uređaji, pneumatici i slično, a kod pasivne sigurnosti i sigurnosni pojasevi, sigurnosna stakla, unutarnja oprema, protupožarna zaštita