Nova pravila od lipnja: Strože kontrole pri prelasku granice prema Hrvatskoj

25.03.2015

Gužve koje svako ljeto imamo na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj mogle bi ove godine biti i veće.

Ministri unutarnjih poslova EU-a donijeli su odluku o pooštravanju kontrole isprava putnika na granicama EU-a i na ulazu u zonu Schengena.

Nova pravila stupaju na snagu u lipnju. Službeni razlog za to je suzbijanje terorizma i prijetnji koje predstavljaju povratnici iz džihadističkih borbi u Siriji, ali i kontrola pojačanog priljeva ilegalnih imigranata koji u posljednje vrijeme sve više dolaze i sa zapadnog Balkana, prije svega iz BiH i s Kosova.

Naznake opasnosti

Kontrole će se pooštriti i unutar granica EU-a, odnosno na granicama zemalja članica. Iz Granične policije BiH i Ministarstva sigurnosti BiH ističu kako strože kontrole neće biti nikakva novost budući da i, prema današnjim pravilima, graničari mogu detaljno kontrolirati svakog putnika.

Države članice EU-a predložit će i utvrditi zajednički popis "povjerljivih naznaka opasnosti". Ako postoje "naznake opasnosti" i na granicama između zemalja članica, primjerice Francuske i Njemačke, od lipnja će se moći provjeravati osobne iskaznice i putovnice.

Vijeće ministara EU-a je odlučilo i dati veća sredstva i ovlasti policijskim i vojnim snagama na jugu Europe radi suzbijanja sve većeg priljeva ilegalnih imigranata, prvenstveno iz Afrike, Sirije, Iraka, ali i drugih zemalja u kojima su se razvile čitave mreže organiziranog kriminala. Više će se uložiti i u EUROPOL kao policijsku strukturu EU-a kao i u mehanizam nadzora vanjskih granica kroz FRONTEX kao graničarsku službu EU-a kako bi se suzbile nelegalne migracije i unaprijedio azilantski sustav.

Lažni imigranti

Broj ilegalnih ulazaka se za godinu dana više nego udvostručio sa 100.000 na 274.000 osoba, a situacija se neprestano pogoršava. U jednom od dokumenata Vijeća ministara EU-a se ističe kako se "na spektakularan način uvećao broj imigranata s Kosova koji prodiru na teritorij EU-a" koji danas čine trećinu svih osoba koje ilegalno ulaze u EU.

Među velikim brojem "lažnih" azilanata (u suštini "ekonomskih" su i državljani BiH, a najpogođenije zemlje su Njemačka i Švedska. Koristit će se schengenske i sve druge baze podataka za provjeru identiteta osoba, uključujući povjerljive "naznake opasnosti" ako se ispostavi kako je to potrebno.

Nema azila za državljane BiH

Zemlje članice EU-a iz mjeseca u mjesec pooštravaju svoj azilantski sustav. Danska je pooštrila pravila, Belgija je smanjila broj prihvatnih centara, a Njemačka i Švedska su objavile kako su im zbog "velikog broja tražitelja azila sa zapadnog Balkana azilantski i socijalni sustavi u teškoj situaciji".

BiH je zajedno s ostalim zemljama Balkana proglašena "sigurnom zemljom" čime se zahtjevi ekonomskih imigranata u kratkom roku, često i za tjedan dana, deportiraju natrag u zemlju uz zabranu ulaska u EU.

S druge strane, BiH je zemlja iz koje je veći broj osoba otišao ratovati u redovima džihadista pa su naši putni dokumenti pod većom prismotrom.

Crna lista džihadista

Kao jedan od glavnih razloga za uvođenje dodatnih mjera je i kontrola osoba sa zapadnog Balkana, prije svega BiH i Kosova, ali i iz zemalja članica koje se vraćaju iz borbi u redovima džihadista u Siriji, Iraku...

Te osobe, čijim imenima raspolažu naše službe, na svojevrsnoj su "crnoj" listi koja je dostupna i zemljama članicama EU-a.

One se smatraju "znatnom prijetnjom". Dogovara se i sustavan i koordiniran način kontrole na zračnim lukama kako bi se regruti džihadističkih organizacija neutralizirali. Odredište ili mjesto odakle dolazi putnik mogli bi biti među kriterijima posebne kontrole određenih putnika.

Dnevni list


loading...