Hrvatska raspisala natječaj za 500 stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske

23.12.2018

Stipendije se dodjeljuju studentima za jednu akademsku godinu jednokratno, odnosno za razdoblje od 10 mjeseci u mjesečnom iznosu od 700 kuna.

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodijelit će studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske - 500 stipendija za akademsku godinu 2018./19., od čega 100 stipendija za studij u Republici Hrvatskoj i 400 stipendija za studij u Bosni i Hercegovini.

Stipendije se dodjeljuju studentima za jednu akademsku godinu jednokratno, odnosno za razdoblje od 10 mjeseci u mjesečnom iznosu od 700 kuna.

Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju imaju studenti - pripadnici hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, koji su upisani u statusu redovnoga studenta na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Prijava za Javni natječaj obavezno se podnosi u elektroničkom i papirnatom obliku. Nakon što se e-prijavni obrazac konačno preda i spremi putem računalnoga sustava, dostupan putem poveznice: https://stipendijehrvatiizvanrh.in2.hr potrebno ga je ispisati i vlastoručno potpisati te zajedno s ostalom traženom dokumentacijom u papirnatom obliku, dostaviti preporučeno poštom na adresu:

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

s naznakom:

"Za Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske - za akademsku godinu 2018./2019."

Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je od 20. prosinca 2018. do 21. siječnja 2019. godine.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave/dopune prijava koje ne budu podnesene u roku i na način propisan Javnim natječajem, neće se razmatrati. Dostavljena dokumentacija na Javni natječaj ne vraća se podnositelju prijave.

Za sve dodatne informacije vezane uz Javni natječaj kandidati mogu poslati pisani upit do isteka roka za podnošenje prijava na adresu e-pošte: [email protected] ili nazvati na broj: +385 (0)1/6444-657, +385 (0)1/6444-692, svakim radnim danom od 10 - 14 sati.

Javni natječaj i priložene dokumente svi zainteresirani mogu pogledati na službenoj stranici Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan RH.

loading...