Za devet mjeseci 2015-te u Njemačku je doselilo 38.769 hrvatskih državljana

putnik
putnik
Od siječnja do rujna 2015. godine u Njemačku je doselilo 38.769 hrvatskih državljana, objavio je Savezni ured za migracije i izbjeglice (BAMF). Riječ je o porastu od 38,3% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine, kada ih je došlo 28.041.

Za usporedbu, riječ je o redu veličine gotovo pa cijelog užeg područja grada Varaždina.

Kako BAMF navodi u svojim podacima, u cijeloj 2014. je u Njemačku preselilo 37.060 hrvatskih državljana. Godinu prije 18.633, a 2012. godine njih 9019. U 2011. je u Njemačku iz Hrvatske preselilo 8089 ljudi, a 2010. njih 4836.

Porast broja pridošlica zabilježen je i kod većine drugih nacija. Za usporedbu, iz Bugarske je u Njemačku preselilo 55.287 ljudi, što je 11,7% više nego u istom razdoblju 2014. Najveći priljevi zabilježeni su iz Poljske (121.596) i Rumunjske (140.751).

U isto vrijeme, iz Njemačke je odselilo 8315 hrvatskih državljana, što predstavlja porast od 19,8% u odnosu na isto razdoblje 2014.

croexpress.eu