Tko može trajno ostati u Njemačkoj?

Tko može trajno ostati u Njemačkoj?
Srbija, Makedonija, i Bosna i Hercegovina se ubrajaju u takozvane "zemlje sigurnog porijekla". Vlada u Berlinu ima namjeru da na listu takvih zemalja uvrsti i Crnu Goru, Albaniju i Kosovo. Građani tih država zato jedva da imaju šanse da trajno ostanu u Njemačkoj. Samo 0,2 odsto tražitelja azila sa Zapadnog Balkana je dobilo pozitivan odgovor, većinom iz zdravstvenih razloga.

Što je to "zemlja sigurnog porijekla"
Takve zemlje ne vrše progon vlastitih građana na političkoj osnovi niti praktikuju neljudske ili ponižavajuće kazne. Građane tih država ipak se ne može tek tako vratiti u domovinu. Svaki tražitelj azila u Njemačkoj ima pravo da pred sudom i dokaže da je politički progonjen u svojoj zemlji. Zahtjev za azil građana iz tih zemalja se u pravilu odbija, osim ako ne postoje posebne okolnosti.

Ko može podnijeti zahtjev za azil u Njemačkoj?
U Njemačkom ustavu postoji odredba koja kaže da osobe koje su politički progonjene imaju pravo na azil. Politički progonjen je onaj ko je u svojoj državi iz političkih ubjeđenja toliko progonjen da mu je ugroženo ljudsko dostojanstvo. Siromaštvo ili nada u bolji život u Njemačkoj nisu dovoljni za dobijanje azila. Politički azil u Njemačkoj mogu da dobiju samo građani država koje se ne ubrajaju u države sigurnog porijekla.

Ko odlučuje o zahtjevu za azil?
Odluku donosi Njemački zavod za migracije i izbjeglice (BAMF). On procjenjuje da li je nečiji zahtjev opravdan, podnositelju zahtjeva dodjeljuje status izbjeglice, ili dodnosi odluku da podnositelj zahtjeva nema pravo ni na jedno ni na drugo. Sve dok se ne donese odluka, podnositelj zahtjeva ima smještaj u izbjegličkom domu i nema pravo rada.

Šta se dešava ako zahtjev bude odbijen?
Ako zahtjev za dobijanje azila bude odbijen, a dotična osoba ne dobije ni status izbjeglice, ona mora da napusti Njemačku. Njoj prijeti prisilni povratak. Protiv te odluke može da se uloži žalba sudu. Sve do provođenja odluke o prisilnom povratku ili za slučaju da provođenje te odluke nije moguće, toj osobi se dodjeljuje takozvani Duldung - boravak u stanju "trpljenja". Takav slučaj može da se dogodi ako je neko bolestan, ako ne posjeduje dokumenta, ili je stanje u njegovoj domovini takvo da povratak nije moguć. Takozvani Duldung može da se dodijeli i maloljetnim osobama koje u Njemačku uđu bez pratnje roditelja.

Ko u Njemačkoj dobija status izbjeglice?
Izbjeglica nije isto što i migrant. To je osoba koja ispunjava određene uvjete propisane Ženevskom konvencijom o izbjeglicama. Izbjeglica je onaj ko je zbog svoje rase, religije, nacionalnosti, političkog ubjeđenja ili zbog pripadnosti određenoj socijalnoj grupi morao da napusti svoju domovinu.

Tko je migrant?
Migrant je u principu svaka osoba koja se preseli na neko drugo mjesto - unutar svoje države ili izvan njenih granica. Migrant je obično onaj ko svoju državu napusti vlastitom voljom, a da se u njoj ne nalazi u opasnosti, kako bi, naprimjer, poboljšao uvjete svog života.

Šta znači "Dablinska procedura"?
Njemačka ne odlučuje o svim zahtjevima za azil. Prema Sporazumu iz Dablina, unutar EU je za odluku o dodjeli azila u principu zadužena ona država na čiju je teritoriju prvo stupio onaj ko traži azil. Ukoliko je poznato koja je to država, onda Njemačka tražitelja azila vraća u tu državu, a da uopće ne razmatra njegov zahtjev.


Izvor: DW