NJIHOVO TIJELO, NJIHOV IZBOR? U 2019. u svijetu izvršeno 42,4 milijuna pobačaja!

NJIHOVO TIJELO, NJIHOV IZBOR? U 2019. u svijetu izvršeno 42,4 milijuna pobačaja!
Twenty20/Hercegovina.info

Pobačaj je bio vodeći uzročnik smrti diljem svijeta u 2019. godini s 42 milijuna ubijenih.

Izvršeno je 42,4 milijuna pobačaja u 2019. završno sa 31.12, prema Worldometru, organizaciji koja prikuplja podatke i izdaje statistike, a imenovana je najboljom stranicom za referiranje kada je riječ o brojkama.

 

Worldometer izračunava broj pobačaja prema posljednjim statistikama koje je izdala Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

Kako je napisano u Worldometeru: Prema WHO, svake godine u svijetu dogodi se 40-50 milijuna pobačaja. To znači oko 125.000 pobačaja u danu.

U Americi, gdje je gotovo pola trudnoća neplanirano, a četiri od 10 su prekinute pobačajem, se obavlja 3000 pobačaja u danu. 22% svih trudnoća u Americi (uključujući spontani pobačaj) završava pobačajem.

42,4 milijuna pobačaja u 2019. godini je dvostruko više od smrti diljem svijeta koje su uzrokovane rakom, pušenjem, alkoholom, prometnim nesrećama, malarijom te HIV-om/AIDs-om zajedno.