Krim: Naoružane osobe zauzele regionalnu vladu

Agencija je citirala lokalnog čelnika tatarske zajednice Refata Čubarova koji je na Facebooku napisao: "Rečeno mi je da su zgrade parlamenta i vijeća ministara zauzeli muškarci u odorama koje nemaju neka poznata obilježja".

"Oni zasad nisu istaknuli nikakve zahtjeve", rekao je Čubarov.

Reuters.com