Svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen

Svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen
Znači da ima puno onih koji su se naizgled odrekli svega radi Krista, idu u crkvu radi Krista, mole radi Krista ali njihova duša i srce pred Bogom nisu čista.

Zavide drugima na veselom temperamentu, a ne znaju kakve tko ima probleme. Vide samo fasade, a ne ono što se krije iza fasade. Sa druge strane imamo one koji se ne guraju u prve redove, ne viču javno; " Ja sam to i to, napravio sam to i to, veći sam vjernik od tebe i tebe, nikoga ne ponizuju da bi sebe uzvislili, ne ogovaraju, ne kopaju jamu drugome, ne gledaju i ne prilaze drugima sa mržnjom već iskreno i otvoreno". E, takvi će biti u prvim redovima Kraljevstva Božijeg.

Znate li zašto će takvi doći u Kraljevstvo Božje? Zato što Bog ne gleda kao što gleda čovjek: čovjek gleda na oči, a Bog gleda što je u srcu. Nemojte da vas zahvati svjetski način rangiranja; previše je sklon pogrešci.

Oni koji su prvi po mišljenju drugih (ili prvi po vlastitom mišljenju!) mogu ostati iznenađeni kad na Sudnji dan saznaju da su posljednji po Božjem mišljenju.