Fra Mario Knezović: Isusov izbor i poslanje

Fra Mario Knezović: Isusov izbor i poslanje
A kad je tomu tako, nije se teško složiti da je čovječanstvu najviše zla nanijelo to što su vođe i vladari za savjetnike birali istomišljenike i one koji su im povlađivali i kimali glavom. S druge strane, najviše dobrih odluka došlo je od vladara i vođa koji su

oko sebe imali iskrene kritičare koji su se znali oduprijeti dodvoravanju. To je ozračje izbora ovoga svijeta gdje se teško, u buci i zbrci, može razabrati tko je prava osoba za određeni položaj ili službu.

Isusovo povjerenje u čovjeka

Pogledajmo ozračje i stil Isusova izbora: boravak u šutnji i molitvi, odlazak iz mase u osamu; nema nagovaranja, izbor nije pristran, ne traži podobne, ne traži najsposobnije, ne traži da njemu služe i robuju, jer on će to učiniti za izabrane. Isusov izbor ljudi, potvrđuju nam evanđeoski izvještaji, bio je oslobođen svega što se danas uvriježilo kod izbora na društvenom, a ponekad, na veliku žalost, i na crkvenom području. Isus nam tako otkriva i nudi jasnu formulu postupanja kod izbora osoba te nas poziva da tako i mi činimo.Kad Isus svojim učenicima upućuje poziv, on očituje povjerenje u čovjeka. Isus vjeruje čovjeku više nego što u tom trenutku čovjek vjeruje Isusu. Dok upućuje poziv, Isus čovjeka poznaje u njegovim dubinama više nego što čovjek poznaje Isusove dubine. Isus čovjekove slabosti i granice poznaje više nego što čovjek poznaje Isusovu snagu i bezgraničnost. Zapravo, Isus zna da zove čovjeka, koji će samo uz vodstvo Duha Svetoga moći izvršiti poslanje. Zadivljuje to Isusovo povjerenje u čovjeka i nuka na razmišljanje. One koje poziva na nasljedovanje Isus zatiče na njihovim radnim mjestima, u njihovim već odabranim pozivima. Isus time želi reći da ne traži besposličare i nezbrinute, nego one koji su spremni učiniti zaokret i ostaviti odabrani put. Nasljedovanje traži korjeniti zaokret nutrine koja će tek potom donijeti plodove vidljive na vanjštini.

Primarna zadaća pastira

Isus bira ljude koji će navješćivati i propovijedati; on im daje vlast izgoniti đavle. To je „platforma" na kojoj Isus okuplja. Ta zadaća propovijedanja i borbe protiv đavla i danas je, razumije se, primarna zadaća pastira. Dobro je upitati se, kako se danas navješćuje i propovijeda? Ponekad se stekne dojam kako neki govore s „prigušivačem"; mnogi navješćuju okovani vrlo opasnim načelom nezamjeranja. Drugi opet nemaju hrabrosti nakon izgovorene riječi primiti pokudu, prozivanje i suprotstavljanje mase. Ako je pastirima Crkve dana vlast borbe protiv đavla, onda ne priliči govoriti tako da svojim prešućivanjem Istine nesvjesno promoviramo stanje nastalo upravo đavolskim utjecajem. Zar govor Isusovih apostola naših dana ne zahtijeva „tvrd govor" kako ga je Isus izgovarao?! Možda nam baš treba takav „tvrd govor" koji će omekšati tvrda ljudska srca. Zato možemo ustvrditi da Isus i danas u svoju službu poziva takve koji će znati i htjeti svoj život i zemaljsku sigurnost staviti na kocku kako bi mnogima donijeli klicu spasenja.

medjugorje-info.com