Dom moj bit će Dom molitve

 Dom moj bit će Dom molitve
U ono vrijeme: Uđe Isus u Hram i poče izgoniti prodavače. Kaže im: »Pisano je: Dom moj bit će Dom molitve, a vi od njega načiniste pećinu razbojničku!« (Lk 19, 45-48)

Riječ Božja u sebi ima snagu očistiti nas

od svih naših razbojništava,

od svih naših kalkulantskih odnosa,

i otkriti nam,

u dubinama vlastitog bića

Oca,

koji nam daje naše najdublje dostojanstvo:

da smo djeca Božja

i Dom molitve za sve ljude.

don Boris Vidović