Zastupnici dva HDZ-a: Platformaši imenovali 300 podobnih u javna poduzeća

Zastupnici dva HDZ-a: Platformaši imenovali 300 podobnih u javna poduzeća
Nezakoniti federalni ministar prometa i komunikacija Enver Bijedić izjavio je da je ovim izmjenama planirano smanjenje broja članova nadzornih odbora poduzeća koja upravljaju cestama s dosadašnjih sedam na pet čime bit će ostvarene uštede i povećana učinkovitost.

Dosadašnja praksa je, po njegovim riječima, bila da članovi budu birani iz određenih ministarstava, a namjera je da se osigura da najstručnije osobe vode nadzor u tim poduzećima i pojednostavi procedura njihovog izbora.

Usvajanju ovih zakonskih odredbi protivili su se zastupnici HDZBiH i HDZ 1990 ističući da su one još samo jedan dokaz načina kako funkcionira Vlada FBiH jer se ovim zakonskim rješenjem zanemarila potreba da bude zagarantirana jednaka zastupljenost konstitutivnih naroda u nadzornim odborima.

Predsjednik Kluba HDZ-a BiH Marinko Čavara naglasio je da će ove izmjene omogućiti Vladi Federacije BiH koja je, prema njegovim riječima, "neustavna, nezakonita i nelegitimna", da nastavi s praksom "imenovanja podobnih u javna preduzeća, što je do sada uradila u oko 300 slučajeva".

Zastupnici su podržali prostornu osnovu prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH "Sliv rijeke Une" za period 2008.-2028. godina, dok su s dnevnog reda skinute izmjene Zakona o financijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH. (Fena/Dnevnik.ba)