Vijeće ministara o stanju migranata u BiH

Vijeće ministara o stanju migranata u BiH

Trebala bi biti razmatrana i Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 30. lipnja 2018. godine.

Na dnevnom redu bi se trebao naći Prijedlog strategije protuminskog djelovanja BiH 2018.-2025. s Prijedlogom financijskog plana za provedbu navedene strategije.

Predviđeno je, između ostalog, razmatranje Informacije o kretanju makroekonomskih pokazatelja za period siječanj - lipanj2018. godine.

Kako je najavljeno, Vijeće ministara BiH trebalo bi razmatrati i Prijedlog odluke o izdavanju državne garancije po Ugovoru o zajmu (Koridor 5C u RS - dio I) između Javnog poduzeća "Autoputevi Republike Srpske" d.o.o. i Europske banke za obnovu i razvoj.