Usijane "platformaške" glave treba malo da se ohlade-Kukićevo mandatarenje trajat će tri dana

Usijane "platformaške" glave treba malo da se ohlade-Kukićevo mandatarenje trajat će tri dana
...Zastupničkog  doma Parlamenta BiH njegovo mandatarenje biti okončano. Rekao je to u intervjuu "Glasu Srpske" prvi zamjenik predsjedavajućeg Zastupničkog doma BiH Milorad Živković.

Kako komentarate izbor Slave Kukića za mandatara za sastav Vijeća ministara BiH?

Očigledno je da platformaši ne odustaju od svog viđenja formiranja vlasti u BiH i žele se uključiti u utakmicu i obore neslavan rekord koji drži Belgija u formiranju vlasti. Slavo Kukić ne može dobiti podršku iz Republike Srpske i u petak će na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta BiH njegovo mandatarenje biti završeno. Ako se ne promijeni ta politika, potrajaće biranje i mandatara i samog Vijeća ministara. Ljudima još nije stiglo do pameti da BiH ne može ispuniti uvjete koje od nje traži EU ako u što kraćem vremenu ne dobijemo i mandatara i Vijeće ministara.

 Kukić je neprihvatljiv i za predstavnike srpskog i hrvatskog naroda.

O Kukićevoj neprihvatljivosti bi se moglo govoriti sa više aspekata, iz njegovog dosadašnjeg rada i kao člana Upravnog odbora "Eroneta", ali i ostalih institucija. Ipak, važnija je sama politika koju platformaši žele da promovišu i po kojoj svako ko je biološki Hrvat može da dođe na to mjesto.

 Kako izabrati novog kandidata za predsjedavanje Vijećem ministara BiH?

Procedura je praktično ista, odnosno treba se ponoviti i da Predsjedništvo BiH ponovo uđe u konsultacije sa strankama. Možda, suočene sa porazom platformaške politike, usijane glave se malo ohlade i predlože adekvatnog kandidata koji može da ima podršku u Parlamentu BiH. Mi mislimo da je za to potrebna široka podrška, što bi bilo dobro i za BiH i za RS.

Privremeno finansiranje institucija BiH prestaje 30. lipnja, proračun najvjerovatnije neće biti podržan, šta dalje?

Dobro je što možemo produžavati privremeno finansiranje institucija BiH, pa i poslije tog roka može i dalje da se privremeno finansiraju i rok produži za još tri mjeseca. Rasprava o proračunu bit će burna i mislim da će Predsjedništvo BiH ponovo morati da uzme vrući krompir u ruke i da Parlamentu BiH pošalje proračun koji će biti prihvatljiv i za entitete, jer mislim da ni za FBiH ovakav proračun, kakav je došao iz Predsjedništva BiH, nije prihvatljiv.

glas srpske