Troškovi kampanje političkih stranaka u BiH iznosili 9,6 milijuna KM

Troškovi kampanje političkih stranaka u BiH iznosili 9,6 milijuna KM

Niz je evidentiranih i u praksi potvrđenih manjkavosti pravnog okvira u sadržajnom i tehničkom smislu kada je u pitanju financiranje političkih stanaka u Bosni i Hercegovini, potvrdila je analiza Koalicije za slobodne i poštene izbore ‘Pod lupom’.

Analiza, napisana na stotinjak stranica, donosi brojne podatke o načinima financiranja političkih stanaka, donatorima i utrošku sredstava, a napravljen je vizualni prikaz tih podataka. Direktor projekta Koalicije ‘Pod lupom’ Dario Jovanović iznio je podatak da čak trećina stranaka nije podnijela postizborne financijske izvještaje o kampanji za prošlogodišnje Opće izbore, a troškovi kampanje iznosili su 9,6 milijuna KM.

-Čak 70 posto prihoda političkih stranaka dolazi iz proračuna različitih nivoa vlasti, što znači da građani u najvećoj mjeri financiraju političke stranke, dodao je Jovanović.

Analiza je pokazala da su političke stranke najviše novca u kampanji trošile na kategoriju ‘Ostali troškovi propagande’, 26 posto ukupnih troškova svih političkih stranaka čine ovi troškovi što čini 2,5 milijuna KM. Devetnaest parlamentarnih političkih stranaka na državnom i entitetskom nivou, koje su dio posebnog uzorka za analizu ostvarile su prihod od 13,8 milijuna KM, dok su njihovi rashodi 17,6 milijuna KM i viši su za 3,8 milijuna KM od evidentiranih prihoda.

Jovanović dodaje da na ovih 19 političkih stanaka otpada ukupno 88 posto ostvarenih prihoda 69 političkih stranaka koliko ih je sudjelovalo na Općim izborima 2018. godine.

-Upravo one stranke koje raspolažu s najvećim količinama novca su i one koje osvajaju najviše glasova i mandata na izborima za državni i entitetske parlamente. Narodski rečeno ‘Koliko para, toliko muzike’, kazao je Jovanović.

Govoreći o zakonodavnom okviru u toj oblasti naglasio je da su zakoni i propisi zastarjeli, nedorečeni, nedovoljnog opsega, a propisuju i izrazito niske sankcije koje su stimulirajuće za moguće prekršioce i krše se u praksi bez adekvatnih posljedica.

Podsjetio je da je Grupa država za borbu protiv korupcije Vijeća Europe (GRECO) dala devet preporuka bh. vlastima koje se odnose na unapređenje segmenta financiranja političkih stranaka od kojih je na zadovoljavajući način implementirana samo jedna.

Koalicija ‘Pod lupom’ dala je 12 preporuka za unapređenje oblasti financiranja političkih stranaka među kojima je potreba revizije pravnog okvira, povećanje novčanih kazni za prekršitelje zakona u toj oblasti, povećanje ‘izvjesnosti kažnjavanja’, te sprečavanje zloupotrebe javnih resursa u predizborne svrhe.

Ta koalicija predlaže i ukidanje mogućnosti priloga u gotovini i poštivanje obaveza poslovanja preko jednog transakcijskog računa u banci, a autori analize napominju da bi se implementacijom tih preporuka unaprijedio sistem financiranja političkih stranaka u BiH.