Što će vam HSP kad vam neće osigurati ni jednog Hrvata u Domu naroda?

Poštovani predsjednici, sagledavajući izborne rezultate po županijama i u Parlamentu Federacije BiH došli smo do zaključka da se parlamentarna većina može formirati bez zastupnika Hrvatske stranke prava BiH, a može i bez Narodne stranke radom za boljitak, jer vaše dvije stranke (SDP i SDA) imaju same 51 od 98 zastupnika u Parlamentu F BIH.

Znajući da vam je potrebna i jedan trećina izaslanika iz reda hrvatskog naroda u Domu naroda F BiH da potvrde Vladu F BiH, a da Narodna stranka radom za boljitak može pripomoći svojim izabranim izaslanicima u županijama sa većinskim bošnjačkim stanovništvom, jer imaju zastupnike u tim županijskim Skupštinama, razumljivo je što ste njih uzeli u partnerstvo. Ali nikako nam ne ide u glavu zašto ste uzeli HSP BiH, jer iz svega je vidljivo da ne utječu ni na koji način na stvaranje potrebne većine u Skupštini F BiH, a o Domu naroda da i ne govorimo. Jer u onim županijama iz kojih su vama potrebni hrvatski izaslanici u Domu naroda HSP BiH nema nikakve šanse utjecati na taj izbor zbog nepostojanja njihovih zastupnika u tim
Skupštinama:

• Bosansko podrinjska županija - nemaju zastupnika
• Unsko sanska županija - nemaju zastupnika
• Srednjo-bosanska županija - nemaju zastupnika
• Sarajevska županija - nemaju zastupnika
• Zeničko dobojska županija - nemaju zastupnika
• Tuzlanska županija - nemaju zastupnika

Iz gore navedenoga je jasno da je moguće sačiniti parlamentarnu većinu i Vladu FBiH bez HSP- a BiH, pa se postavlja pitanje zašto ste ih primili pod svoj „kišobran". Pokušali smo pretpostaviti da bi mogli biti u vlasti u županijama s hrvatskom većinom u kojima imaju zastupnike pa da preko tih Vlada provodite vašu „Platformu", ali uvidom u izborne rezultate u ove četiri županije:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

• Zapadnohercegovačka županija - ne sudjeluju u vlasti
• Posavska županija - ne će sudjelovati u vlasti
• Hercegovačko-neretvanska županija - ne će sudjelovati u vlasti
• Herceg-bosanska županija - ne će sudjelovati u vlasti.

Znajući sve ideološke razlike između SDP-a i HSP-a od Ante Pavelića do Josipa Broza, od Hrvatske do Drine do bosanske građanske države, od antikomunizma do komunizma, od 10. travnja do 25. novembra, od dr. Ante Starčevića do Zlatka Lagumdžije, još nam nije jasno zašto uzimate HSP BiH za koalicijskog partnera. Osim ako krajnja namjera nije do kraja ogoljena, pa vam je potreban smokvin list da biste je prikrili.

Konkretno vas pitamo: zašto vam treba Živko Budimir - prijeratni podoficir tzv. JNASHSP, Žarko Pavlović - prijeratni auto prijevoznik, Petar Milić - nositelj liste UJDI-a i Mirjane Marković, Željko Asić - osuđivani kriminalac, Stanko Ćane Primorac - prijeratni konobar, Viktor Kvesić - prijeratni trgovac? Kakav program možete sa ovim ljudima konkretno provesti?

Molimo vas kao predsjednike stranaka koje su se okupile oko „Platforme" da nam pojasnite zašto ćete dati HSP-u BiH mjesto predsjednika Federacije BiH, ministara u Vladi F BiH, direktora javnih poduzeća i bilo koja druga mjesta o kojima ćete vi odlučivati, ako iz svega vidimo da vam nisu potrebni za formiranje vlasti u F BiH, stoji na kraju pisma, kojeg je Kordinacija Udruga proisteklih iz Domovinskog rata uputila j predjednicima SDP-a, SDA i NSRzB; Zlatku Lagumdžiji, Sulejmanu Tihiću i Mladenu Ivankoviću Lijanviću .